Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

POLITYKA JAKOŚCI

  • świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w sposób bezpieczny, profesjonalny i kompleksowy, zapewniający traktowanie pacjenta jak partnera w procesie leczenia oraz spełnianie i wyprzedzanie jego oczekiwań
  • prowadzenie działalności edukacyjnej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
  • troska o rozwój i zadowolenie pracowników.

CELE JAKOŚCI

  • podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych i zwiększanie ich bezpieczeństwa, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych
  • uzyskiwanie zadowolenia klientów
  • osiąganie satysfakcji zawodowej pracowników
  • rozszerzanie zakresu świadczonych usług
  • realizowanie celów biznesowych CMŻ takich jak:
    osiąganie planowanej sprzedaży usług medycznych, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla rozwoju Spółki.

Zobowiązujemy się także do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, spełnienia jego wymagań oraz systematycznego umacniania pozycji CMŻ na rynku usług medycznych.

Prezes Zarządu Wojciech Puzyna dr n. med.