Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacje dotyczące bieżących procedur przetargowych, zgodnych z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych, są dostępne w Sekcji Zamówień Publicznych.


Dane teleadresowe sekcji:

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.

  • Adres:
    ul. Żelazna 90,
    01-004 Warszawa

    Tel.: /22/ 255-98-78
    Faks /22/ 83-82-452

Barbara Szczepaniak - Kierownik Zamówień Publicznych

Kontakt:
b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl
/22/ 255-98-78

Martyna Strzępka
Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych
m.strzepka@szpitalzelazna.pl

Renata Wojciechowska
Asystentka ds. Biurowo-Administracyjnych
r.wojciechowska@szpitalzelazna.pl

 

Ogłoszenia o przetargach są dostępne na stronach internetowych:

www.szpitalzelazna.pl

www.uzp.gov.pl

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala, sygn. sprawy 60-W-U-07-2018

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie - SIWZ

załącznik nr 10 do SIWZ - Jadłospis wzorcowy

Wyniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej informacji o postępowaniu

https://www.szpitalzelazna.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/

 

 

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala, sygn. sprawy 54-W-U-05-2018

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Ogłoszenie - SIWZ

załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy jadłospis

Informacja o wizji lokalnej

Informacja z dnia 04.07.2018r. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi z dnia 11.07.2018r. na pytania Wykonawców oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

więcej informacji o postępowaniu

https://www.szpitalzelazna.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/