Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Informacja podstawowe o spółce

CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” sp. z o.o. z siedzibą  ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000445779,

NIP: 527-01-04-746
REGON: 012103423
KRS: 0000445779
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 650 000,00 zł

adres strony internetowej www.szpitalzelazna.pl

Nasza Misja

W duchu ideałów św. Zofii kierujemy się
wiarą, nadzieją i miłością,
dając swe serce, wiedzę i doświadczenie
pomagamy w poznaniu szczęścia rodzicielstwa,
ofiarujemy ulgę w cierpieniu
i radość powrotu do zdrowia.

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-06 12:47 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-06 12:47 Osoba udostępniająca na stronie : Agnieszka Gibalska-Dembek Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-20 10:39 Osoba modyfikująca : Administrator