Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

Postępowanie z opiniami Pacjentów w Centrum Medycznym „Żelazna”

Wszystkich Naszych Pacjentów zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami pozytywnymi dotyczącymi pobytu w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii, czy też związanymi z wizytą w Przychodni Specjalistycznej św. Zofii.

Opinie prosimy wrzucać do skrzynek opinii lub przekazywać na adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr fax:

Centrum Medyczne „Żelazna” ul. Żelazna 90, 01 – 004 Warszawa,
e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl lub m.matysiak@szpitalzelazna.pl,
fax: 22 25 59 913.

W Centrum Medycznym „Żelazna” rozpatrywane są skargi i wnioski wniesione:

  • pocztą tradycyjną
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • faxem
  • osobiście (sporządzany jest protokół ze spotkania)
  • wrzucone do skrzynek opinii znajdujących się w każdym Oddziale Szpitala św. Zofii, Izbie Przyjęć i Przychodni Specjalistycznej św. Zofii

Każdy wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres wnoszącego lub adres mail
  • opis sytuacji

Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni. W przypadku konieczności przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę wnoszący jest o tym informowany.