Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Prawa pacjenta

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu: 22 25 59 808 lub m.matysiak@szpitalzelazna.pl.

Adres do korespondencji: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

Kompetencje i zakres zadań Pełnomocnika ds. praw pacjenta w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o.
 • wsparcie w sytuacjach trudnych i konfliktowych pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, roszczeń i wniosków (zgodnie z obowiązującą procedurą) oraz monitorowanie stopnia realizacji wdrożonych działań;
 • organizacja i nadzór procesu mediacji w sytuacjach roszczeniowych oraz sprawach przedsądowych pomiędzy pacjentem/pełnomocnikiem pacjenta, a Spółką Centrum Medyczne ”Żelazna”;
 • przyjmowanie opinii pozytywnych i skarg dotyczących świadczonych usług i ich dalsza dystrybucja;
 • prowadzenie i nadzór administracyjny roszczeń pacjentów;
 • organizowanie szkoleń z zakresu praw pacjenta, profesjonalnej obsługi oraz komunikacji z pacjentem;
 • nadzór nad jakością świadczonych usług w Spółce z pełnym uwzględnieniem praw pacjenta zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 • reprezentowanie Spółki w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w zakresie praw pacjenta lub innych zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
 • udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące hospitalizacji w Szpitalu a także świadczonych w nim usług.

Postępowanie z opiniami Pacjentów
W CMŻ rozpatrywane są skargi i wnioski wniesione:

Każdy wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres wnoszącego lub adres mail
 • opis sytuacji

Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni, od daty jej wpływu do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mogą Państwo zapoznać się pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf. 

Wszystkich Naszych Pacjentów zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami pozytywnymi dotyczącymi naszej działalności. Opinie prosimy przekazywać na adres korespondencyjny, adres mail lub nr fax.

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-11 10:14 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-11 10:14 Osoba udostępniająca na stronie : Agnieszka Gibalska-Dembek Data ostatniej modyfikacji : 2023-06-29 11:40 Osoba modyfikująca : Administrator