Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 13.12.2023 r.

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia dla pacjentek Szkoły Rodzenia „Zosieńka” w roku 2024.

OGŁOSZENIE

WYNIKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” w roku 2023-2024 

OGŁOSZENIE

WYNIKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 19.12.2022r.

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej w Oddziale Ginekologicznym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia dla pacjentek Szkoły Rodzenia „Zosieńka” w roku 2023

OGŁOSZENIE

WYNIKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” w roku 2023.

OGŁOSZENIE

WYNIKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie w latach 1997-1999.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 2 grudnia 2022 roku w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.,
ul. Żelazna 90 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:30.  Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej oraz na stronie internetowej Centrum. 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.1876).

Ogłoszenia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

Szczegóły zamówienia

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych” w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.
Termin składania ofert: do 04-07-2022r.

Termin składania ofert (godzina): 15:00

PLIKI DO POBRANIA:

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach współpracy dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

WYNIKI

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Programy profilaktyczne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dni 01.09.2021.

INFORMACJA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

Szczegóły zamówienia

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych” w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.
Termin składania ofert: do 26-08-2020r.

Termin składania ofert (godzina): 15:00

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu- Formularz Oferty

Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu- Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu - Umowa współpracy

Załącznik do Umowy nr 2 - Karta konsultacji psychologicznej

Załącznik do Umowy nr 3 - Zestawienie psychologów

Załącznik do Umowy nr 4- Oświadczenie-konsultacja psychologiczna

Załącznik do Umowy nr 5 - Zestawienie świadczeń

Wyniki naboru

Informacja o częściowej ocenie ofert

Informacja o częściowej ocenie ofert z naboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

Informacja o ocenie z naboru

Informacja o częściowej ocenie ofert z naboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 10.12.2019

Informacja o ocenie z naboru

Zmiany dotyczące konkursu ofert

Zmiany dotyczące konkursu ofert, którego przedmiotem jest: nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach”

Ogłoszenie o zmianach

Ogłoszenie o naborze placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o naborze placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach.

Ogłoszenie o naborze placówek

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2019-10-14 14:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-10-14 14:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-22 13:28 Osoba modyfikująca : Administrator