Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Ogłoszenia

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Programy profilaktyczne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dni 01.09.2021.

INFORMACJA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

Szczegóły zamówienia

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych” w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.
Termin składania ofert: do 26-08-2020r.

Termin składania ofert (godzina): 15:00

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu- Formularz Oferty

Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu- Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu - Umowa współpracy

Załącznik do Umowy nr 2 - Karta konsultacji psychologicznej

Załącznik do Umowy nr 3 - Zestawienie psychologów

Załącznik do Umowy nr 4- Oświadczenie-konsultacja psychologiczna

Załącznik do Umowy nr 5 - Zestawienie świadczeń

Wyniki naboru

Informacja o częściowej ocenie ofert

Informacja o częściowej ocenie ofert z naboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

Informacja o ocenie z naboru

Informacja o częściowej ocenie ofert z naboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 10.12.2019

Informacja o ocenie z naboru

Zmiany dotyczące konkursu ofert

Zmiany dotyczące konkursu ofert, którego przedmiotem jest: nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach”

Ogłoszenie o zmianach

Ogłoszenie o naborze placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o naborze placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach.

Ogłoszenie o naborze placówek

Data stworzenia : 2019-10-14 14:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-10-14 14:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-09 07:44 Osoba modyfikująca : Administrator