Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

INFORMACJA

 

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 10.12.2019

INFORMACJA

 

 

Zmiany dotyczące konkursu ofert, którego przedmiotem jest: NABÓR  PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach”

Zmiana - ogłoszenie

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach.

OGŁOSZENIE