Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

Redakcja BIP

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

Agnieszka Gibalska-Dembek

tel. /22/ 255-98-20

fax. /22/ 83 82 452

media@szpitalzelazna.pl