Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

Menu główne

W menu po lewej stronie znajdują się zakładki umożliwiające znalezienie informacji o Centrum.  Menu dzieli się na przedmiotowe i podmiotowe. Należy wybrać  informację z paska menu znajdującego się po lewej stronie ekranu aby uzyskać dostęp do informacji.

W lewym górnym rogu znajduje się ikona drukowania, kontakt i rejestr zmian czyli  zmian zawartości strony - informujący o tym jakich dokonano poprawek lub o jakie informacje uzupełniono.

Logo BIP
W górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem strony głównej Biuletynu.

Wyszukiwarka