Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

REJESTRY

Rodzaje rejestrów

 • rejestry finansowo-księgowe
 • rejestry kadrowe i płacowe - nie podlegające udostępnieniu z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926).
 • rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestry skarg i wniosków
 • rejestr umów
 • rejestr kontroli
 • rejestr pełnomocnictw
 • rejestr zarządzeń

Rejestry medyczne

 • księga główna przyjęć i wypisów
 • księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć
 • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
 • księga noworodków

 

Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę medyczną nie wszystkie rejestry podlegają udostępnieniu.