Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Kontakt z Centralą pod numerem telefonu: 22 25 59 800

Wykaz telefonów

Jednostka Godziny pracy telefon, adres poczty
Centrala całą dobę (22) 255-98-00
Izba Przyjęć Szpitala całą dobę (22/) 255-98-02
Sekretariat Spółki

8:00 – 16:00
w dni powszednie

(22) 255-98-01
fax (22) 25 59 913

adres poczty elektronicznej
szpital@szpitalzelazna.pl

Przychodnia Specjalistyczna

8:00-19:00
poniedziałku do piątku 
8:00-13:00 w soboty

 

(22) 255-99-00

Dokumentacja i Statystyka Medyczna 8:00-16:00
w dni powszednie
(22) 255-98-03

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 

  1. Pisma urzędowe oraz inne ważne pisma przychodzące do spółki odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej, następnie kierowane przez członków zarządu do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  2. W Spółce skargi i pochwały przyjmuje p. Magdalena Matysiak - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Telefon (22) 255-98-08, adres poczty m.matysiak@szpitalzelazna.pl
  3. Wyjaśnień na temat świadczeń medycznych udzielają lekarze prowadzący lub lekarz dyżurny lub, w zależności od rodzaju sprawy, położne lub pielęgniarki.
  4. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-11 09:48 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-11 09:48 Osoba udostępniająca na stronie : Agnieszka Gibalska-Dembek Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-01 22:45 Osoba modyfikująca : Monika Stefaniak