Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Obsługa klienta w spółce

Wykaz telefonów

Jednostka Godziny pracy telefon, adres poczty
Centrala całą dobę (22) 255-98-00
Izba Przyjęć Szpitala całą dobę (22/) 255-98-02
Sekretariat Spółki

8:00 – 16:00
w dni powszednie

(22) 255-98-01
fax (22) 25 59 913

adres poczty elektronicznej
szpital@szpitalzelazna.pl

Przychodnia Specjalistyczna

8:00-19:00
poniedziałku do piątku 
8:00-13:00 w soboty

 

(22) 255-99-00

Dokumentacja i Statystyka Medyczna 8:00-16:00
w dni powszednie
(22) 255-98-03

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

 

  1. Pisma urzędowe oraz inne ważne pisma przychodzące do Spółki odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej, następnie kierowane przez Prezesa Zarządu do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  2. W Spółce skargi i pochwały przyjmuje p. Magdalena Matysiak - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Telefon (22) 255-98-08, adres poczty m.matysiak@szpitalzelazna.pl
  3. Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest p. Agnieszka Gibalska-Dembek - Dyrektor ds. PR i Marketingu. Telefon (22) 255-98-20, komórkowy 660 722 778, adres poczty media@szpitalzelazna.pl
  4. Wyjaśnień na temat świadczeń medycznych udzielają lekarze prowadzący lub lekarz dyżurny lub, w zależności od rodzaju sprawy, położne lub pielęgniarki.
  5. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-11 09:48 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-11 09:48 Osoba udostępniająca na stronie : Agnieszka Gibalska-Dembek Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-05 13:51 Osoba modyfikująca : Administrator