Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Polityka i cele jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 i system zarządzania antykorupcyjnego zgodny z ISO 37001:2016

 • świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie w sposób bezpieczny, profesjonalny i kompleksowy, zapewniający traktowanie pacjenta jak partnera w procesie leczenia oraz spełnianie i wyprzedzanie jego oczekiwań,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • troska o rozwój i zadowolenie pracowników,
 • przejrzystość, transparentność działań organizacji oraz stosowanie zasady „zero tolerancji” wobec korupcji.

Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych i zwiększanie ich bezpieczeństwa, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych,
 • uzyskiwanie zadowolenia klientów,
 • osiąganie satysfakcji zawodowej pracowników,
 • rozszerzanie zakresu świadczonych usług,
 • realizowanie celów biznesowych CMŻ takich jak: osiąganie planowanej sprzedaży usług medycznych, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla rozwoju Spółki,
 • budowanie etycznego wizerunku organizacji odpowiedzialnej, przyjaznej klientom i cieszącej się zaufaniem społecznym,
 • podnoszenie świadomości pracowników, pacjentów oraz podmiotów współpracujących w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania, spełnienia jego wymagań (w tym wymagań prawnych) oraz systematycznego umacniania pozycji CMŻ na rynku usług medycznych.

Ponadto pragniemy zapewnić o:

 • ustanowieniu kompetentnych i niezależnych osób odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania antykorupcyjnego
 • otoczeniu ochroną osób zgłaszających w dobrej wierze podejrzenie zdarzenia korupcyjnego
 • stosowaniu określonych sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych.

 

Prezes Zarządu
Wojciech Puzyna dr n. med.
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-09-06 12:31 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2017-09-06 12:31 Osoba udostępniająca na stronie : Agnieszka Gibalska-Dembek Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-29 13:16 Osoba modyfikująca : Administrator