Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.01.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez lekarzy prowadzących praktyki lekarskie w dziedzinie neonatologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 12.01.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej
w Oddziale NEO 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 10.01.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziale anestezjologicznym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.12.2022r.

Konkurs  na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.12.2022r.

Konkurs  na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 16.12.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  z  zakresu położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 15.12.2022r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Ordynatora Położnictwa

OGŁOSZENIE

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Ordynatora Położnictwa/Kierownik Izby Przyjęć

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 12.12.2022r.

 

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w dziedzinie położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 02.12.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego  zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w oddziale NEO
 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.11.2022r.

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w bloku operacyjnym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 23.11.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej w zakresie opieki okołoporodowej,

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.11.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji Ordynatora Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

OGŁOSZENIE

 

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2022-10-20 14:15 Autor : Administrator Data publikacji : 2022-10-20 14:15 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-17 07:25 Osoba modyfikująca : Magdalena Karalus