Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 23.04.2024r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej w Izbie Przyjęć

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.03.2024r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii- badania prenatalne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 11.03.2024r.

Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 23.02.2024r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań usg położniczo-ginekologicznych

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 20.02.2024r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, przez lekarzy prowadzących praktyki lekarskie w dziedzinie położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 12.02.2024r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z dnia 18.12.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  w ramach wykonywanego zawodu położnej w Oddziale Ginekologicznym

 OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z dnia 18.12.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej w zakresie opieki okołoporodowej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z dnia 18.12.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 24.11.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.11.2023r.

 Konkurs na stanowisko Głównego Konsultanta ds. Ginekologii i Położnictwa/Ordynatora Położnictwa oraz wykonywanie zabiegów i operacji w Ośrodku Diagnostyczno- Leczniczym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.11.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.11.2023r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji Ordynatora Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 16.11.2023r.

Konkurs na  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez lekarza prowadzącego specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie neonatologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 30.10.2023r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Ordynatora Ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 19.10.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.10.2023r.

 Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  w ramach wykonywanego zawodu położnej w Oddziale Ginekologicznym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 16.10.2023r.

Konkurs  na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.09.2023r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Ordynatora Położnictwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 21.09.2023r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Izby Przyjęć

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 19.09.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w dziedzinie położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 12.09.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań usg położniczo - ginekologicznych

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 11.09.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych  ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  z zakresu położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 08.09.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii- badania prenatalne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 31.08.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale anestezjologicznym/bloku operacyjnym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 21.08.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 21.07.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych  wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez  lekarza prowadzącego  specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie neonatologii 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 14.06.2023 R.

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych”  w ramach współpracy w dotyczącej  „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej  w makroregionie centralnym”.

„Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

OGŁOSZENIE

WARUNKI KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 24.04.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej w Izbie Przyjęć

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.04.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych  w tym czynności fachowych  wchodzących w zakres dyżuru medycznego, przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 31.03.2023r.

Konkurs  na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii - badania prenatalne

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 23.03.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 20.03.2023r.

Konkurs na  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w dziedzinie neonatologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 20.03.2023r.

Konkurs na  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w dziedzinie neonatologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 20.03.2023r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji Ordynatora Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 14.03.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 06.03.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez lekarzy prowadzących praktyki lekarskie w dziedzinie neonatologii.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 14.02.2023r.

 Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 17.01.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego przez lekarzy prowadzących praktyki lekarskie w dziedzinie neonatologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 12.01.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej
w Oddziale NEO 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 10.01.2023r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziale anestezjologicznym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.12.2022r.

Konkurs  na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.12.2022r.

Konkurs  na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 16.12.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  z  zakresu położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 15.12.2022r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Ordynatora Położnictwa

OGŁOSZENIE

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Ordynatora Położnictwa/Kierownik Izby Przyjęć

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 12.12.2022r.

 

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, przez lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie w dziedzinie położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 02.12.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego  zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w oddziale NEO
 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.11.2022r.

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w bloku operacyjnym

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 23.11.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej w zakresie opieki okołoporodowej,

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.11.2022r.

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu położnej/pielęgniarki w zakresie opieki neonatologicznej w Oddziale NEO

OGŁOSZENIE

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji Ordynatora Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

OGŁOSZENIE

 

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2022-10-20 14:15 Autor : Administrator Data publikacji : 2022-10-20 14:15 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-23 07:09 Osoba modyfikująca : Magdalena Karalus