Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Spółki,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Archiwum dokumentacji medycznej.

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej - zasady udostępniania dokumentacji są opisane i na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej Szpitala św. Zofii w zakładce Pacjent

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-06 13:20 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-06 13:20 Osoba udostępniająca na stronie : Agnieszka Gibalska-Dembek Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-30 11:40 Osoba modyfikująca : Administrator