Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Majątek Spółki

Dane do Biuletynu Informacji Publicznej wg stanu księgowego na 30.06.2020 roku.

Majątek Spółki dane na 30.06.2020 r.

Kapitał Spółki: 17.695.697,00 zł

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
  • Kapitał zapasowy wynosi 17.072.392,61 zł
  • Strata netto  -1.145.024,35 zł

Aktywa trwałe (netto): 51.837.377,65 zł

  • Wartości niematerialne i prawne: 205.553,77 zł
  • Środki trwałe sprzęt: 3.462.797,20 zł
  • Środki trwałe - Inwestycje w obce środki trwałe: 48.168.776,68 zł
  • Środki trwałe w budowie: 0,00 zł
  • Inwestycje długoterminowe: 250,00 zł  

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa

100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Data stworzenia : 2013-02-05 10:53 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-05 10:53 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-29 13:20 Osoba modyfikująca : Administrator