Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Majątek Spółki

Dane do Biuletynu Informacji Publicznej wg stanu księgowego na 31.12.2021 roku.

Majątek Spółki dane na 31.12.2021 r.

Kapitał Spółki: 18.571.531,81 zł

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł
  • Kapitał zapasowy wynosi 17.389.177,81 zł
  • Zysk netto:  182.354,00 zł

Aktywa trwałe (netto): 49.506.327,47 zł

  • Wartości niematerialne i prawne: 230.375,64 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 49.275.701,83 zł (w tym inwestycje w obce środki trwałe: 46.325.802,23 zł)
  • Inwestycje długoterminowe: 250,00 zł  

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa

100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-05 10:53 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-05 10:53 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-07 14:33 Osoba modyfikująca : Administrator