Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Majątek Spółki

Dane do Biuletynu Informacji Publicznej wg stanu księgowego na 31.12.2023 roku.

Majątek Spółki - dane na dzień 31.12.2023 r.

Kapitał Spółki: 21.717.749,38 zł

  • Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.650.000,00 zł
  • Kapitał zapasowy wynosi 17.800.806,38 zł
  • Zysk netto:  266.943,00 zł

Aktywa trwałe (netto): 51.406.002,23 zł

  • Wartości niematerialne i prawne: 167.198,02 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 51.238.554,21 zł (w tym: inwestycje w obce środki trwałe: 46.903.157,68 zł, środki trwałe w budowie: 154.862,99 zł oraz inne środki trwałe: 4.180.533,54 zł )
  • Inwestycje długoterminowe: 250,00 zł  

Struktura własnościowa

100% udziałów w Spółce posiada Miasto Stołeczne Warszawa

Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-05 10:53 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-05 10:53 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-06 14:14 Osoba modyfikująca : Administrator