Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

ORGANY SPÓŁKI

Zarząd Spółki

Wojciech Puzyna - Prezes Zarządu, Dyrektor Szpitala

Agnieszka Łyda - Członek Zarządu

 

Więcej informacji o Członkach Zarządu

Rada Nadzorcza

Beata Jakacka-Sitek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Wyrzykowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogusława Janyszko-Własiuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Włodzimierz Janda - Członek Rady Nadzorczej