Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.

Status prawny

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest miasto stołeczne Warszawa.

Podstawa prawna działalności

  • przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zmianami),
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami),
  • inne przepisy powszechnie obowiązujące
  • postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o. Data stworzenia : 2013-02-05 10:54 Autor : Agnieszka Gibalska-Dembek Data publikacji : 2013-02-05 10:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-10 18:01 Osoba modyfikująca : Agnieszka Gibalska-Dembek