Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Medycznego

Status prawny

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest miasto stołeczne Warszawa.

Podstawa prawna działalności

  • przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zmianami),
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami),
  • inne przepisy powszechnie obowiązujące
  • postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki